Presentatie van het project

De grensoverschrijdende bestemming “Leiestreek” profileert zich als een topbestemming voor natuurtoerisme en activiteiten op en rond de rivier. Zij moet haar naamsbekendheid vestigen op basis van een duurzaam, milieuvriendelijk en betekenisvol toerisme dat beantwoordt aan de verwachtingen van de klanten op het vlak van kwaliteitsvolle voorzieningen, producten en diensten.

Om de “Leiestreek” als topbestemming voor riviertoerisme op de kaart te zetten, dient de aanleg van trekpleisters aan het water te worden voltooid.

Op die manier kunnen pleziervaarders aanleggen voor een uitstap of tussenstop, en kunnen ook nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld met het oog op het aanbieden van een onthaal dat beantwoordt aan de behoeften van de klant (cruises, activiteiten op en rond het water, verantwoord onthaal, circuits en routes). Door het bestaande aanbod te integreren, wordt in het gebied een globaal toeristisch netwerk samengebracht dat de toeristische aantrekkelijkheid van de zone verhoogt, met focus op een kwaliteitsvol onthaal, duurzame en verantwoorde inrichting, met aandacht voor de integratie in het landschap en het behoud van de biodiversiteit van de sites.

De herwaardering van het aanbod langs de waterkant (musea, watersportclubs, opmerkelijke parken en tuinen, opmerkelijk erfgoed, verblijfsplaatsen, …) stoelt op het creëren van een netwerk van dienstverleners en toeristische stakeholders die creatief bezig zijn met experimenteel toerisme, om tot een harmonisering van de diensten op het niveau van de bestemming te komen waarbij tweetaligheid en publiek-private partnerschappen worden bevorderd. Dankzij de expertise van Voies navigables de France, van de professional in riviertoerisme BoooT en van havenbeheerders en watersportclubs zal het project de opkomst van nieuwe toeristische en recreatieve activiteiten mogelijk maken. Hierdoor zullen in de omliggende zones extra werkgelegenheid en economische inkomsten gegenereerd worden.

De grensoverschrijdende coördinatoren Lys sans Frontières en Toerisme Leiestreek zullen de projectpartners begeleiden bij hun opleiding door middel van gecoördineerde thematische werkgroepen die op elke site zullen plaatsvinden, zodat de projectpartners hun kennis over het globale aanbod verruimen en samen innoverende producten kunnen ontwikkelen die de zone aantrekkelijker maken en bijdragen tot de uitstraling van de bestemming “Leiestreek”.